Contact


Een sportvereniging kan niet zonder haar sponsoren. Ook wij niet! Wij dragen onze sponsoren dan ook een warm hart toe. Dit geven wij gestalte door op regelmatige basis aandacht te schenken aan, en wat terug te doen voor, de mensen die bereid zijn te investeren in onze vereniging. Een sponsoring werkt uiteraard twee kanten op! U kunt hierbij denken aan zichtbare borden bij onze accommodatie.

 

Wilt u sponsor worden of meer weten? Neem dan contact op via onderstaand formulier.


Heb je vragen? 

Neem contact met ons op via bovenstaand formulier, of bezoek ons tijdens een van onze lessen/activiteiten!